دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
صفحه اصلی  |   فایل راهنما  |   ورود به سایت  |   صفحه اصلی دانشگاه

نمایش بر اساس حروف الفبا


نمایش بر اساس دانشکده ها

 

فهرست اساتید

دکتر حسین ابراهیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکترسید روح اله ابراهیمی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر مهدی ابراهیمی مقدم

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر مهناز احد زاده

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

کیوان احزن

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر الهام احمدی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر آرزو احمدی دانیالی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر محمود احمدی شریف

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر ملیحه احمدی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

محمد اسماعیلی ادبی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

محمد اکبری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر جواد امانی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر زهرا امیر حسینی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

لیلا امیری کردستانی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

عباسعلی اوسطی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر امیر ایازی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر منصوره ایلخانی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

رضا ایمان زاده

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر طهمورث آقاجانی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8