حروف ح
صفحه اصلی  |   فایل راهنما  |   ورود به سایت  |   صفحه اصلی دانشگاه

دکتر حمیدرضا حبشی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر حسین حسن پور درویشی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

فاطمه حسینمردی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر راحیل حسینی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر محمدرضا حصارکی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مصطفی حقی کاشانی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسیDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8