پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 27 آذر 1397

دکتر مریم داروئی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر مهرنوش دمیرچلی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

پرویز دیندار

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0