حروف ر
صفحه اصلی  |   فایل راهنما  |   ورود به سایت  |   صفحه اصلی دانشگاه

فاطمه ربیعی فر

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر فائزه رجب زاده

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر مجید رجبی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر علیرضا رحمن

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

تورج رحیمی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر محمود رحیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

هومن رحیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر اکرم رضا

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر حجت اله رفیعی شمس

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

فاطمه رفیعی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر پدرام روان شناس

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

آذر رهنما

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8