حرف ص
صفحه اصلی  |   فایل راهنما  |   ورود به سایت  |   صفحه اصلی دانشگاه

دکتر مانیا صالحی فر

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر معصومه صالحی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر دیانوش صانعی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

محمد صبری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر سجاد صداقت

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

علی صفی وند

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مسعود صمدزاده

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8