پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 27 آذر 1397

دکتر داود هادی فر

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر محسن هاشمی گهر

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر محمود هنرور

محل خدمت : دانشکده کشاورزی


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0