پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 1 اسفند 1397
نمایش بر اساس حروف الفبا

نمایش بر اساس دانشکده ها
 

فهرست اساتید

دکتر حسین ابراهیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکترسید روح اله ابراهیمی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر مهدی ابراهیمی مقدم

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر مهناز احد زاده

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

کیوان احزن

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر الهام احمدی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر آرزو احمدی دانیالی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر محمود احمدی شریف

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر ملیحه احمدی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

محمد اسماعیلی ادبی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

محمد اکبری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر جواد امانی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر زهرا امیر حسینی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

لیلا امیری کردستانی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

عباسعلی اوسطی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر امیر ایازی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر منصوره ایلخانی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

رضا ایمان زاده

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر طهمورث آقاجانی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0