پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 14 فروردين 1399

دکتر طهمورث آقاجانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک
t.aghajani@qodsiau.ac.ir

5.4.2.0
V5.4.2.0