پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 7 اسفند 1399

دکتر مهناز احدزاده
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ahadzadeh@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0