پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دکتر مهناز احدزاده
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ahadzadeh@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0