پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 1 اسفند 1397

دکتر مهناز احدزاده
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ahadzadeh@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0