پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دکتر مهناز احدزاده
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ahadzadeh@qodsiau.ac.ir


5.4.2.0
V5.4.2.0