پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 1 اسفند 1397


دکتر ملیحه احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

m.ahmadi@qodsiau.ac.ir


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0