پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


افتخارات

فعالیتهای علمی -جرایی

 

توسط كميته ترفيعات  تكميل مي شود .

رديف

سمت اجرائي يا نام شوراها و كميته هاي دانشكده / پژوهشكده / مركز / دانشگاه /

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

مدت خدمت

ساعات حضور در نيمسال

امتياز

1

مدیر گروه کاردانی تکنولوژی معماری

یک سال

32 ساعت در هفته

 

2

مدیر گروه کاردانی نقشه کشی معماری

یک سال

32 ساعت در هفته

 

3

مدیر گروه  کارشناسی مهندسی شهرسازی

یک سال تا کنون

32 ساعت در هفته

 

4

عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه برنامه ریزی شهری

دو سال و نیم تا کنون

32 ساعت در هفته

 

5

عضو شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی

يكسال تا کنون

32 ساعت در هفته

 
دکتر ملیحه احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

m.ahmadi@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0