تماس با استاد
  تماس با ما
  لطفا توضيحات مورد نظر خود را وارد کنيد
  متن پیام  
  چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم :
  ایمیل شما :  
  نام شما :  
  تلفن :  
  فایل ارسالی  
  عبارت مشخص شده را وارد کنید :  
...
 
  ارسال  کیوان احزن

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

k.ahzan@qodsiau.ac.ir

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0