پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


زمینه های تحقیقاتیکیوان احزن

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک 

k.ahzan@qodsiau.ac.ir


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0