پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 14 فروردين 1399

دکتر جواد امانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : javadamani@qodsiau.ac.ir

5.4.2.0
V5.4.2.0