پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معرفی
  • مشخصات فردی
  • سوابق تحصیلی و اجرائی


دکتر جواد امانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : javadamani@qodsiau.ac.ir


5.4.2.0
V5.4.2.0