لیلا امیری کردستانی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
L.kordestani@qodsiau.ac.ir

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0