پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400

لیلا امیری کردستانی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
L.kordestani@qodsiau.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0