پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


انتشارات


لیلا امیری کردستانی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
L.kordestani@qodsiau.ac.ir

5.4.2.0
V5.4.2.0