پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 1 اسفند 1397دکتر سید روح اله ابراهیمی محمود آباد
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک
ebrahimiyazd@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0