پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دروس
1-ويتامين‌ها و مواد معدني در تغذيه طيور
2-خوراك و خوراك دادن
3-پرورش گاوشيري
4-تشريح و فيزيولوژي دام


دکتر سید روح اله ابراهیمی محمود آباد
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک
ebrahimiyazd@qodsiau.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0