پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


افتخارات


دکتر حسین ابراهیمی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک 

h.ebrahimi@qodsiau.ac.ir


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0