پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


زمینه های تحقیقاتی


دکتر حسین ابراهیمی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک 

h.ebrahimi@qodsiau.ac.ir


5.4.0.0
V5.4.0.0