پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دروس
1-اقتصاد خرد
2-اقتصاد کلان
3-مالیه عمومی
4-اصول تنظیم و کنترل بودجه
5-برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
6-زبان تخصصی
7-اقتصاد شهریدکتر مهدی ابراهیمی مقدم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

 m.ebrahimi@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0