پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


زمینه های تحقیقاتی
1-کتاب مفاهیم تحلیل و کاربرد در اقتصاد خرد:نویسنده اورلی ام ایماس
مترجم:آرزو احمدی دانیالی و مهدی ابراهیمی مقدم
2-کتاب پول و ارز و بانکداری:نویسنده مهدی ابراهیمی مقدم  و کیومرث محسنی مهر
3-مقاله:کاهش جمعیت بخش کشاورزی زیر بنای توسعه اقتصادیدکتر مهدی ابراهیمی مقدم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

 m.ebrahimi@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0