پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دروس

مقطع تحصیلی

عنوان درس

ردیف

کارشناسی

روش تحقیق

1

کارشناسی

حرکات اصلاحی

2

کارشناسی

مدیریت عمومی

3

کارشناسی

مدیریت اوقات فراغت وتفریحات سالم

4

کارشناسی

کارورزی درمدیریت ورزشی

5

کارشناسی

فعالیت های رسانه ایی در ورزش

6

کارشناسی

روانشناسی ورزشی

7

کارشناسی

اصول سازمان و مدیریت ورزشی

8

کارشناسی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

9

کارشناسی

استعدادیابی در ورزش

10

کارشناسی

حقوق و اخلاق ورزشی

11

کارشناسی

آمار توصیفی

12

کارشناسی

تاریخ تربیت بدنی

13

کارشناسی

سنجش و اندازگیری در تربیت بدنی

14

کارشناسی

ورزش های رزمی (عملی)

15

کارشناسی

امادگی جسمانی 1و2 (عملی)

16

کارشناسی

والیبال(عملی)

17

کارشناسی

تربیت بدنی عمومی 1و2 (عملی)

18


رضا ایمان زاده
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
r.emanzadeh@qodsiau.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0