پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


زمینه های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي و خارجي 

ردیف

 

عنوان مقاله

مشخصات مجله

نام کامل مجله

ISSN

نوع مقاله *

نمایه مجله **

IF

سال

چاپ

 شماره جلد و شماره صفحات

1

Serum immunoglobulin E is associated with glycated hemoglobin in human with diabetic mellitus

Journal of Blotal dlverslty and Envlronmental Sclences(JBES)

2220-6663

ISI Listed

-

2012

Vol.2,No.9,P.80-85

2

Aerobic exercise training resulted in improvements in respiratory function in diabetic patients

International Journal of Biosciences (IJB)

2220-6655

ISI Listed

-

2012

Vol.2,No.10(2) p124-129

3

The effect of aerobic intermittent training on resting level of serum vascular cell adhesion molecules in sedentary young woman

Pelagia Research Library

2248-9215

ISI Listed

-

2012

1039-1043

4

Adiponectin in relation cardiovascular risk factors in diabetic

Scholars Research Library

0976-1233

 

ISI Listed

-

2011

349-355

5

Adiponectin responses to continues and intermittent training in non-athlete obese women

Pelagia Research Library

2248-9215

 

ISI Listed

-

2011

216-220

6

Acute and recovery responses of serum IL-6 to one bout moderate exercise test obese men

International Journal of Biosciences (IJB)

2220-6655

ISI Listed

-

2014

Vol.5, No.8 ,p.267-273

7

Moderate exercise can be improve inflammatory profile with emphasis on interleukin 1 beta

Biological Forum –An international Journal

0975-1130

 

ISI Listed

-

2014

489-493

8

The Role of Tacit Knowledge Transfer in Empowering the Employees of Physical Education Departments

Biological Forum –An international Journal

0975-1130

 

ISI Listed

 

2014

+

9

The Effect of intermittent The Training on C-reactive Protein in Young Women

Biological Forum –An international Journal

0975-1130

 

ISI Listed

 

2015

625-628

10

پاسخ رزیستین سرم و مقاومت انسولین به فعالیت ورزشی طولانی مدت در غیاب کنترل رژیم غذایی در مردان چاق میانسال

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 

علمی پژوهشی

 

1390

86 . 126-130


طرحهاي پژوهشي 


ردیف

عنوان طرح

 

نوع طرح*

سازمان تصویب کننده طرح

سمت در طرح**

تاريخ شروع

تاریخ خاتمه

1

تاثیر تمرینات تناوبی هوازی بر برخی شاخص های التهابی در زنان جوان کم تحرک

درون دانشگاهی

معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد واحد شهر قدس

مجری

1390

1391

2

تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی طولانی مدت بر سطوح سرمی  برخی سایتوکین ها(1و24 ساعت ریکاوری) در افراد چاق

درون دانشگاهی

معاونت پژوهشی دانشگاه ازاد واحد شهر قدس

مجری

1392

92-93رضا ایمان زاده
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
r.emanzadeh@qodsiau.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0