پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 14 فروردين 1399

دکتر سمیرا عرب

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

سید بهزاد علوی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر پرویز عبادی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی


5.4.2.0
V5.4.2.0