دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
صفحه اصلی  |   فایل راهنما  |   ورود به سایت  |   صفحه اصلی دانشگاه

نمایش بر اساس حروف الفبا


نمایش بر اساس دانشکده ها

 

فهرست اساتید

دکتر حسین ابراهیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکترسید روح اله ابراهیمی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر مهدی ابراهیمی مقدم

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر مهناز احد زاده

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

کیوان احزن

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر الهام احمدی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر آرزو احمدی دانیالی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر محمود احمدی شریف

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر ملیحه احمدی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

محمد اسماعیلی ادبی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

محمد اکبری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر جواد امانی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر زهرا امیر حسینی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

لیلا امیری کردستانی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

عباسعلی اوسطی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر امیر ایازی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر منصوره ایلخانی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

رضا ایمان زاده

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر طهمورث آقاجانی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8

نسایت دندان پزشکی

مورش مجازی

کتاب

ژورنال پزشکی

طب هوا فضا

معده

نروده

مرکز تغذیه

هاضمه

اسناد دیجیتال

درمان

علوم پزشکی

دانش محور

کار زندگی

علم روز

دارو درمان

خدمت سربازی

سرباز نخبه

جذبه سرمایه

سفر داخلی

وبسایت

برتر

طراحی سایت

علوم پزشکی

دانش محور

کار زندگی

علم روز

دارو درمان

خدمت سربازی

سرباز نخبه

جذبه سرمایه

سفر داخلی

آژانس سفری

دانشگاه علوم پزشکی اجا

ارتودنسی

moai document