افتخارات
فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دانشجوی ممتاز دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران 


دکتر منصوره ایلخانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ilkhani@qodsiau.ac.ir


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0