پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمنددکتر شبنم لاجوردی زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

 
sh.lajevardi@qodsiau.ac.ir


5.4.0.0
V5.4.0.0