پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400

دکتر علیرضا مظلوم رهنی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک
a.mazloom@qodsiau.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0