پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400

دکتر پیام معاونی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : payam.moaveni@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0