پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398

دکتر امید مرادی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : o.moradi@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0