پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دکتر امید مرادی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : o.moradi@qodsiau.ac.ir

5.4.2.0
V5.4.2.0