پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400

سید محمدحسین نوری رحیم آبادی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

mh.nuri@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0