پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معرفی
  • مشخصات فردی
  • سوابق تحصیلی و اجرائی


عباسعلی اوسطی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
a.osati@qodsiau.ac.ir

5.4.2.0
V5.4.2.0