پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398

دکتر حشمت اله پارسیان
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک
h.parsiyan@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0