پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 مهر 1397


دکتر علیرضا رحمن

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

 a.rahman@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0