پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دکتر مجید رجبی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
majidrjb@qodsiau.ac.ir

5.4.2.0
V5.4.2.0