پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 مهر 1397

دکتر مجید رجبی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
majidrjb@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0