پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دکتر فائزه رجب زاده
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک
f.rajabzadeh@qodsiau.ac.ir

5.4.2.0
V5.4.2.0