پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 14 فروردين 1399


دکتر پدرام روان شناس

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

p.ravanshenas@qodsiau.ac.ir


5.4.2.0
V5.4.2.0