پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 مهر 1397


دکتر اکرم رضا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

 a.reza@qodsiau.ac.ir
a.reza.student@gmail.com

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0