پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


افتخاراتمحمد صبری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک 

 m.sabri@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0