پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معرفی

 • سوابق تحصیلی و اجرائی
  • نام - نام خانوادگی : محمد صبری
  • پست سازمانی : عضو هیات علمی
  • پست الکترونیک : m.sabri@qodsiau.ac.ir  پست الکترونیک شخصی: Sabri.euni@gmail.com
  آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

  رشته و گرایش تحصیلی : هوش مصنوعی

  سوابق تحصیلی
     محمد صبری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک 

 m.sabri@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0