پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


انتشارات


علی صفی وند
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
a.safivand@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0