پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دروس
کاربرد اصطلاحات و تغییرات زبان در ترجمه
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2
اصول و روش ترجمه
ترجمه پیشرفته 2


دکتر معصومه صالحی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
m.salehi@qodsiau.ac.ir

5.4.0.0
V5.4.0.0