پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معرفی
  • مشخصات فردی
  • سوابق تحصیلی و اجرائی


دکتر معصومه صالحی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
m.salehi@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0