پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دروس
صنايع غلات- بسته بندی مواد غذايی- شيمی مواد غذايی- فراوری ضايعات مواد غذايي- خواص شيميايی و کاری مواد غذايی


دکتر مانیا صالحی فر
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : salehifarmania@qodsiau.ac.ir


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0