پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


یادداشت


دکتر مانیا صالحی فر
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : salehifarmania@qodsiau.ac.ir


5.4.2.0
V5.4.2.0