پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


انتشارات
کتاب اصول فراوری غلات
کتاب روشهای آزمون گندم ، آرد و فراورده های آن


دکتر مانیا صالحی فر
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : salehifarmania@qodsiau.ac.ir


5.4.2.0
V5.4.2.0