پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معرفی
  • مشخصات فردی
  • سوابق تحصیلی و اجرائیمسعود صمدزاده

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک 

 m.samadzadeh@qodsiau.ac.ir


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0