پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دروس


دکتر سجاد صداقت
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک
s.sedaghat@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0